Home Virussjekk/Rensing

Virussjekk/Rensing

Vi sjekker og renser din PC for virus.

Datavirus eller virus er et type program som har en evne til å reprodusere seg selv. Virus kan ikke spre seg uten at den bringes med en vert. Den sprer seg ved å kopiere programkoden inn i eksekverbare filer, “boot” sektorer på disketter og harddisker og i dokumentmakroer. Datavirus sprer seg typisk over flere faser. Merk at det er variasjon i mønsteret fra datavirus til datavirus:

* En infisert datafil blir kopiert til en infisert eller uinfisert maskin.
* Datafilen eksekveres
* Viruset aktiveres og kopierer seg inn i nye vertsfiler.
* Denne vertsfilen kopieres til en ny maskin osv